Úvod

RepliCon.cz je veletrh šermu a fantasy, kde si kromě nákupu vybavení, můžete poslechnout řadu zajímavých tematických přednášek. A především – můžete se seznámit s průběhem výuky jednotlivých učitelů šermu či bojového umění jako takového a následně se s nimi osobně dohodnout na spolupráci.

 

Termín dalšího ročníku: 2.-3.11.2019