Semináře z minulých ročníků

Semináře 2016

Úvod do šermu se dvěma zbraněmi (dva meče)

(Vít Hrachový)

- http://aujuge.cz/books/grassi/cs/cs/63-of-the-case-of-rapiers.html
- střehy, práce nohou a trupu
- bodné polohy zbraní - nízký, široký a vysoký střeh; vbodnice
- dva kruhy, ze kterých vycházejí všechny sečné pohyby
- sečné polohy zbraní
- ovládnutí prostoru před sebou
- aplikace (výběr dle úrovně frekventantů)

 

Základy zacházení se šavlí sedmnáctého století

(Ondřej Frančík)

Náplní lekce jsou základní útočné akce a jejich správné provádění, a dále několik způsobů obrany proti základním sekům.

Máme k dispozici určitý počet šavlí vyrobených podle předloh ze sedmnáctého století, které poskytneme pro účastníky lekce. Pokud bude účastníků lekce více, budou tito cvičit s dřevěnými tyčkami, které rovněž zapůjčíme.

O kvalifikaci lektora zde.

 

Überlaufen v šermu tesákem podle Hanze Lecküchnera

(Zdeněk Utišil, Jan Aksman)

Ukážeme si jednu kapitolu z fechtbuchu Haze Lecküchnera o šermu tesákem. Jedná se o techniky s nimiž překonáváme soupeřovu zbraň a dostáváme se mu na tělo a sohledem na oblíbenost této techniky je zde taktéž mnoho obrasn proti této technice. jedná se převážně o techniky pák a zápasu s tesákem.

 

Techniky šermu mečem v halbschwertu (zesíleném držení)

(Zdeněk Utišil, Jan Šimek)

Meč v halbschwertu se používá hlavně v harnischfechtn (boji ve zbroji), ale také se objevuje již méně často v Blossfechten. My si ukážeme, jeden rozvoj z Ringeka jak z šermu dlouhým mečem přecházet do zesíleného držení a vněm dále pracovat a pak některé techniky z Codexu Gladiatoria vhodnými hlavně pro boj ve zbroji.

 

Dlouhý meč - Fehlen

(Lamprecht - sdružení ro studium starého šermu  - Vojtěch Půlpán)

Podmínky použití, aplikace a násobení fehlen s dlouhým mečem.

Potřebné vybavení: Dlouhý meč, či tyč odpovídající délky.

 

Seminář choreografie aneb "Kolik je třeba energie k postavení špatného souboje? - Kolikrát stejně, jako k postavení dobého!"

(Jan Honomichl)

- jak poznám dobře postavený souboj?

- co je na scénickém šermu nejdůležitější?

- jak se bránit kopírování soubojů?

Prosím, přijďte nejlépe se svým šermířským kolegou a vašimi preferovanými zbraněmi. Dále si vezměte s sebou pohodlné sportovní oblečení, sálové boty, lahev s vodou a dobrou náladu.

 

Fuhlen s dlouhým mečem

(Jan Hořejší)

Vedoucí semináře Jan Hořejší šermu se věnuje cca 15 let a prošel výcvikem u řady českých učitelů šermu: Peter Koza, Borek Belfín, Petr Vytopil, Petr Žákovský, Mirek Khun. V současnosti se věnuje s kolegy ze skupiny Olšanští vlastním interpretacím starých mistrů Lichtenauerovi větve.

Fuhlen je jedním ze základních principů boje.Tento princip je na cvičení značně obtížný a podklady k němu prakticky nejsou. Smyslem semináře je ukázání úplného základu práce s "cítěním" v čepeli bez použití zraku. Pro správné chápání je velmi důležitý osobní přístup každého účastníka vyžadující vnitřní pokoru a ukázněnost.

Video k semináři: https://www.facebook.com/jan.horejsi.10/videos/1752788111636235/

Vybavení:

povinně: cvičný dlouhý kovový meč, cvičební úbor

nepovinně: šavlová maska, další ochranné pomůcky

 

Bartitsu speciál, sebeobrana (ne)JEN pro dámy

(Robert Waschka - Dům rytířských ctností)

Bartitsu se hodilo sufražetkám v 19. století, hodí se i moderní ženě 21. století.

Bartitsu je sebeobrana, u které se neschvátíme. Vhodná k večerní róbě i běžecké soupravě. Bartitsu bylo mimo jiné vyvinuté ženami pro ženy, používaly je sufražetky při brutálních střetech s provokatéry a trénovanou policií… a vyhrávaly. 

Naučíme se jak, nebýt obětí. Vyzkouším řešení vstupní fáze konfliktu od postoje k vyjednávání. Předvedeme si několik jednoduchých triků k odstrašení, případně zneškodnění útočníka. Použijeme k sebeobraně věci všedního dne, které se vyskytují v okolí: rtěnku, mobil, propisku, deštník, šál….

Seminář je vhodný i pro muže, techniky samozřejmě fungují nejen proti silnějšímu, ale i silou vyrovnanému protivníkovi.

 

Věrohodné ztvárnění středověkého šermu na scéně

(Jan Šulák - Digladior)

V průběhu workshopu si ukážeme jak bezpečně a věrohodně zasahovat soupeře na scéně, jak hrát zásahy (značkovat) a jak stavět souboje tak, aby byly pro diváky srozumitelné a uvěřitelné. Probíranou látku si vyzkoušíme na krátkých eskalacích.

Vybavení: dlouhý meč nebo jakákoliv jeho tréninková varianta (plastový či dřevěný meč, popřípadě jen plastová trubka)

 

Šerm fleretem

(Jan Kozák)

 

Italská škola šermu

(Adorea)

 

Balfolk a bretonské tance

(Martin „Ozzy“ Chlebek)

Balfolk jsou tradiční tance z celého světa, tančené pro radost, moderně (bez krojů, časté jsou moderní vlivy v hudbě i krokových variacích) a v mnoha různých podobách. Balfolk začal vznikat v 70. letech minulého století ve Francii a postupně se rozšířil až k nám. Vedle tanců z Francie, Švédska, jižní Evropy, či Balkánu se na balfolkových tancovačkách lze setkat i s tanci z Bretaně. Bretonské tance jsou zpravidla jednoduché společenské tance (nejčastěji řadové a kruhové), které se – ve srovnání např. s mnohem známějšími irskými tanci – drží více při zemi a často přidávají i výraznou práci rukou. Dají se většinou poměrně snadno naučit (testováno na lidech) a v Bretani je tancují všechny věkové kategorie.
Balfolk v ČR: http://balfolk.cz

 

 

 

Nedělní semináře

Plynulé navazování technik, fluentní šerm jednoruční zbraní

(Vít Hrachový)

- biomechanika plynulého pohybu nohou, rovnováha na jedné noze
- úchop zbraně
- dva kruhy, ze kterých vycházejí všechny sečné pohyby; polohy
- strečink ramene, zápěstí, mezilopatkových svalů
- úspornost pohybu hrotem
- projekce síly hrotem, tělem a hlavicí zbraně
- pohyb po spirále, kavace a střihy
- využití zbraně současně k obraně a útoku (hrubí/hrot/hlavice)
- načasování průchodu polohou s prací nohou
- sestavy pohybů do vzduchu
- hra čepelí

 

Dialog zbraní

(Jan Honomichl)

Účelem bude vás seznámit s logikou chodu zbraní a představit vám návod pro samostatnou stavbu souboje!

Tento praktický seminář je určen pro vyznavače všech sečných zbraní - mečů, tesáků, šavlí, kordů - kterým uchvátil scénický šerm.

K procvičování využijeme jednoduchá cvičení se zbraní ve dvojicích a krátkých etud.  Můžete se těšit na tři hodiny intenzivní výuky, poznávání, neformálního přístupu k historii, zábavy a improvizace.

Do tohoto semináře se mohou přihlásit všichni - úplní začátečníci, pokročilí i učitelé šermu.

Prosím, přijďte nejlépe se svým šermířským kolegou a vašimi preferovanými zbraněmi. Dále si vezměte s sebou pohodlné sportovní oblečení, sálové boty, lahev s vodou a dobrou náladu.

 

Beze zbraně proti dýce aneb středověká sebeobrana z fechtbuchů 14.-16.stol.

(Zdeněk Utišil, Jan Aksman)

Na semináři si ukážeme techniky jak čelit útočníkovy s dýkou pokud nemáme v ruce žádnou zbraň u některých technik si poukážeme jak vypadají dnes v konceptu vojenské sebeobrany či soudobých bojových umění. Dále si ukážeme techniky jak defenzivní, kdy řešíme útok z maximální vzdálenosti, tak techniky ofenzivní, kdy naopak jdeme soupeři co nejvíc na tělo. A nezaponeme též na situace kdy nás protivník chytil za flígr a dýkou nám pouze vyhožuje.

 

 

 

Semináře 2015

Sobota

Práce s kopím

(Vít Hrachový )

V rámci semináře se budou cvičit různé druhy úchopu kopí, prodlužování a zkracování dosahu, bod kopím na krátkou, střední a dlouhou vzdálenost, sek kopím po kruhu, řez hrotem kopí a taktika sólového kopiníka či taktika kopiníka ve formaci.

 

Fire dance a manipulace objektu prostorem

(Michael Bartizal )

Každý už jistě slyšel výraz Fire show, ale co Fire Dance?

Přijďte nahlédnout do dílny Ohnivého performera.

 

- Otestujte si koordinaci a obratnost vlastního těla a mysli.

Trocha pohybu s vlastním tělem.

 

- Vyzkoušíte si základní pohyb s tyčí, 2ma tyčema, poi, kontaktní tyčí.

Základy jsou nejdůležitější! 

 

- Jak se uplatňuje Geometrie, matematika, fyzika, ale i třeba hudba, tanec, meditace?

Trocha teorie o pohybu hvězd. :)

 

- Oheň a Nový Circus? 

Základy divadla a ohnivého performance.

 

Meč a štít

(Jan Šulák )

V rámci semináře si zájemci vyzkouší základní principy práce se štítem s pevným držením na předloktí a jednoručním mečem.

Projdeme si způsoby útoků na protivníka a obrany proti nim. Důraz bude kladen na výhody které nám poskytuje současné použití štítu a meče, především využití štítu k blokaci soupeře.

Nutné vybavení: štít s držením na předloktí rozumné váhy a rozměrů, jednoruční meč

 

Základy italské školy šermu

(Adam Jirka )

V semináři budete seznámeni se základy italských škol šermu rapírem. Zaměření bude především na způsob „myšlení“ těchto škol. Seminář je vhodný zejména pro začátečníky a zájemce, kteří se chtějí s touto kapitolou evropských bojových umění seznámit blíže. 
Na seminář bude potřeba kord , maska, případně rukavice (některé vybavení bude možno zapůjčit na místě).
 

Tanec raného novověku

(Hana Tillmanová )

"Aktivní ochutnávka" tanečních stylů vrcholné renesance a raného baroka, s přihlédnutím k specifickým rozdílům v různých evropských zemích (Itálie, Francie, Anglie, Německo), se zapojením do jednodušších forem a ukázkou forem složitějších.

Základy šavle

(Cech svatého Michaela - Jan Alatyr Kozák )

Škola šavle Barrandov pod záštitou Cechu sv. Michaela, lektor Jan Alatyr Kozák

Základy šavle převážně podle Alfreda Huttona. Náplň ukázky bude kopírovat náplň tréninku: - kroky a seky do prázdna - úhyby - tasení a akce z tasení - cvičení au muir - techniky s překlápěním čepele - šavlové kolečko s volnou náplní.

Vybavení: šavle, pokud máte, tak i dřevěnou cvičnou

Ringen

(Cech svatého Michaela - Petr Matoušek )

Praktické ukázky bourání figury a lámání os skrze principy uvedené v kodexu Wallerstein, a dílech mistrů Ringecka a Fabiana von Auerswalda. Směry působení v ringenu – einlaufen, durchlaufen, zucken, werfen,hacken. Vysvětlení nachraisen. Aplikace kusů v tempech (vor a nach).

Degen in Codex Wallerstein und Hans Talhoffer - workshop zaměřený na boj dýkou či nožem

(Zdeněk Utišil, Jan Aksman )

Workshop zaměřený na boj dýkou či nožem podle Codexu Wallerstein a související techniky Hanse Talhoffera

Prakticky si ukážeme techniky pro boj s dýkou proti dýce z Codexu Wallerstein, a doplníme si je o podobné techniky z pera Hanse Talhoffera a v některých místech provedeme rozvoj technik (tedy obrana na obranu proti obraně na původní techniku :-D )

V převážné míře se bude jednat o kontaktní techniky s přesahem do zápasu.

Španělská škola - základy

(Milan Štěpán/Lars )

Podle současného mistra/Madrid/ – D. Jesús Esperanza Fernándeze.

Seminář se bude věnovat zákldnímu přehledu a seznámení s postoji, krokovými variacemi, využívání obrazců, úhlů a vzdáleností, užití příčky španělského rapíru, smysl obrany, a styl boje.

Vybavení: španělský typ rapíru, doporučena je šermířská maska

 

Neděle

Francouzská škola šermu

(Jaroslav Vaculík - škola šermu BRAVOS )

Program semináře: práce na čepeli - brisée, cavation, coulée, dégagement, techniky odbodů (tempo-útoky) la riposte, La réverence, simple ataque, tromper coup de temps, coup cavé, odzbrojení a další praktická cvičení podle mistrů Andrého Wernessona de Liancourta a Pierra Jacquese Girarda

Stručný úvod do španělské školy šermu

(Petr Vytopil )

Tříhodinový seminář bude představovat španělskou školu šermu a rozdíl v pojetí. Španělskou kružnici, základní pohyb po kružnici, vazbu, vzdálenost a úhel, provokaci vazbou – výhyb, obrana proti útoku v úhlu.

Zájemci budou potřebovat rapír s dlouhou příčkou a masku, vhodná je i prošívanice a nákrčník.

Dlouhý meč a ringen

(Cech svatého Michaela - Petr Matoušek )

Propojení principů Ringenu s mečem dle Joachyma Meyera.

Vybavení: douhý meč, paratschwert (vulgo feder),  možné i dřevo, nouzově plastová trubka

 

 

 

Semináře 2014

Seznam sobotních seminářů:

Šerm barokním kordem a fleretem podle francouzských škol 

(šermířská škola Bravos - Exulis)

Náhled do technik francouzských mistrů období vrcholného baroka. 

Výuka šermu kordem, techniky: Coup de temps, chasser l'épée, coup fourré, tromper coup de temps, échappement, riposte.
BRAVOS - škola šermu (Brno) - výuku vede Maître tireur d'armes - Jaroslav Vaculík
Co vzít sebou: Kord (se sportovní čepelí), sportovní oděv a obuv

 

Dlouhý meč - blossfechten - "Pátý ze čtyř" 

(Kamil Hozák)

Na začátku Lichtenauerových fechtbuchů jsou zmíněny čtyři základní střehy. Ke konci však zmiňuje ještě pátý a pro mnohé ten nejzajímavější Sprechfenster. Ten bude i tématem semináře - práce se vzdáleností a tempem, útoky jednoduché a složené, obrana, prolomení.

S sebou: dlouhý meč, masku (něco bude možné zapůjčit na místě, doporučujeme vlastní)

 

Práce s jednoruční zbraní a kulatým štítem 

(Vít Hrachový)

S sebou: zbraň a štít (něco bude možné zapůjčit na místě, doporučujeme vlastní)

 

Spolupráce zbraní ve formaci štítů - přední řada 

(Vít Hrachový)

S sebou: zbraň a štít (něco bude možné zapůjčit na místě, doporučujeme vlastní)

 

Dlouhý meč 

(DigladioR)

 

Tesák 

(Adorea - Martin Tureček)

 

Italská šermířská škola - umění pohybu 

(Dominik Habermann)

S sebou: kord, dýka, plášť, maska (něco málo bude možné zapůjčit na místě)
Vhodné pro začátečníky i pokročilé‏

 

Ochutnávka partnerské akrobacie 

(Honza Solpera - SimplyAcro)

 

Točení s poi - základy, bezpečnost, pohyb 

(Tomáš Siuda - Yggdrasill)

 

Seznam nedělních seminářů:

Tesák 

(Zdeněk Utišil)

 

Scénické prvky v šermu 

(členové České asociace šermířů - CAHF)

 

Italská škola šermu kordem

Seminář bude zaměřen především na práci na čepeli, vazby, odrazy, smyky, převahu na čepeli a její využití.

S sebou masku a kord.

(Adam Jirka - ABBACA)

Po odeslání formuláře Vám během 24 hodin přijde mail se základními informacemi a výpočet celkové ceny spolu s údaji o platbě. Po zaplacení předem na účet Vám na mail zašleme „předprodejní vstupenku“ se seznamem zaplacených seminářů. U vstupu na akci bude potřeba prokázat svou totožnost, aby nevznikly žádné nepříjemné komplikace.

 

 

Semináře 2013

 

Adorea (Martin Tureček, Miroslav Fuciman, Václav Kopa) - italská škola - šerm kordem

 

Ars Maiorum - Zdenál (Zdeněk Utišil) - zápas

 

Aikido Karlín (Ondřej Malina) - aikido

 

Ars Maiorum - Zdenál (Zdeněk Utišil) - dlouhý meč

 

Ars Maiorum - Zdenál (Zdeněk Utišil) - tesák

 

Pražský klub Ringen (Vojtěch Půlpán) - ringen

Ringen je německý název pro středověkou formu zápasu, která se obecně nazývá „Ring kunst“ (umění zápasu), „Ringer kunst“ (zápasnické umění) či „Ringen“ (zápasení). Jedná se o komplexní bojový systém, který zahrnuje práci a využití celého těla. Důraz je kladen na správné použití principů namísto hrubé fyzické síly.
Seminář bude zaměřen na seznámení s principy zápasu a ochutnávku vybraných technik podle dobových pramenů. Pro účast na semináři nejsou třeba předchozí zkušenosti z bojových umění, vyžadujeme pouze čistou mysl a tělo. Účastníci nechť se dostaví v oděvu vhodném ke cvičení a v sálové obuvi.

 

Jan Hořejší - dlouhý meč

Jan Hořejší se učil u řady osobností české scény. Začal v r. 1998 v Larsově škole šermu, posléze studoval ve škole Magisterium u učitelů Mirka Khuna, Borka Belfína a Petra Vytopila. Od r. 2006 studoval ve škole Ars Maiorum u Petra Žákovského, který ho přivedl na cestu starých mistrů. Od roku 2009 působí samostatně ve spolupráci s Viktorem Klimentem a Antonínem Zajíčkem. Tématem je umění dlouhého meče.

Seminář bude zaměřen na základní seky (pro začátečníky) a na fuhlen (pro pokročilé).

 

Ilusias - základy točení s poi

Workshop bude zaměřený na ty, kteří si chtějí vyzkoušet základní pohyby i triky točení s klasickými sock poi i jejich alternativami, jako jsou veil poi apod. Během workshopu budou veškeré pomůcky k dispozici, tudíž se jej může zúčastnit úplně každý zájemce.
Průběh
základy principy točení s poi ( roviny, změny směru, teorie otáčení se)
trénink s jednou poi, prozkoumávání prostoru a možností
základní triky (motýl, vlna...)
vysvětlení směrů poi vůči sobě a časování
základní otočky
individuální trénink

 

Taneční skupina Siderea (Jana Véghová - Ehawin) - základní druhy orientálního tance

Workshop uvede účastnice do základních typů orientálního tance, které se liší svým původem, vznikem, provedením, kroky, hudbou, rytmem, oblečením i kostýmem.
Průběh
základní prvky klasického egyptského stylu, kterému se také říká raks sharqi
základní prvky klasického tureckého stylu
základní prvky tance iskandarani (tanec z oblasti Alexandrie, vyznačuje se koketními a hravými pohyby)
základní prvky tance Ghawazy (tanec egyptských cikánů, hagalla, saidi)
základní prvky moderního tribal fusion a orientálního flamenca