Přednášky 2020

Součástí veletrhu bude i řada tematických přednášek, prezentací jednotlivých škol a humorných scének.

Seznam přednášek bude postupně přibývat.

 

Časní Keltové na Moravě v době halštatské? (Martin Golec, Univerzita Palackého v Olomouci; Zuzana Mírová, Univerzita Karlova v Praze)

 

Zombie & viry: mechanismy virových zombie nákaz (Jiří Krab Vlach)