Přednášky 2015

Inscenování soubojů s přihlédnutím k dobovým školám šermu – úvod do základů choreografie - Petr Vytopil

Hodinová přednáška vám ve zkratce zopakuje základní atributy umění, vysvětlí rozdíly mezi postavením choreografa a výkonného umělce – šermíře. Co je vlastně cíl choreografie, jaké jsou u soubojů její druhy? Podstata národních škol dle našeho pojetí ve srovnání s psychologií postav. Jak je pro souboj důležitá rytmika a děj. Jaká jsou úskalí a nejčastější klišé v choreografiích. Zahájení souboje, průběh assalt, ukončení assalt a praktické rady.

 

Prošívanice dle Maciejowské (Morgan) bible pro samovýrobce - Linda Barrijová

Chcete se dozvědět jak si podobnou přošívanici vyrobit svépomocí? Pak je tato přednáška určena právě vám! Dozvíte se jakými nálezy a iluminacemi je její existence doložena a přidáme mnoho námětů na její vyplepšení a vhodné doplňky.

 

Lásky jedné zlatovlásky - Lucie Lukačovičová

V legendách najdeme lecjaké milostné příběhy. Některé dojemné a poutavé, u jiných máme pocit, že hrdinka musela spadnout na hlavu a hodně se praštit, jinak by se takhle nemohla chovat. Jak se od sebe jednotlivé druhy zamilovaných mytologických zápletek liší a co mají společného?

 

Dvě ságy o Tristanovi a Isoldě: ideologie norského královského dvora kontra islandská selská parodie? - Markéta Ivánková (Podolská)

Jak to dopadlo, když se Islanďané jali experimentovat s norským překladem Tristana a Isoldy? Místo vznešené, vážně míněné tragédie máme před sebou parodickou tragédii, kde za celé neštěstí může Tristan a čtenáři je pravidelně připomínáno, jak nemožně se chová. Pro koho, v jakých podmínkách a hlavně proč tato – velmi oblíbená – parodie vznikla? 

 

Od Johana po Jáchyma - Vojtěch Půlpán

Procházka historií tzv. německé školy šermu dlouhým mečem od Johanna Liechtenauera (cca polovina 14. st.) po Joachyma Meyera (cca 1537-1571). Jací lidé a proč se věnovali šermu? Jak a proč se vyvíjel způsob zacházení s touto zajímavou zbraní? Jak umění proměňuje nástroj, a jak nástroj ovlivňuje umění?  Šermířská bratrstva a společnosti a jejich role v historii. Slepé uličky. Zajímavé osobnosti a jejich příběhy.

 

Prezentace školy šermu Digladior - Jan Šulák, Zdeněk Utišil

Náplní prezentace bude výklad proložený ukázkami zaměřený na šerm jako bojové umění v celé šíři jeho komplexnosti tak, jak se zachoval z manuskriptů ze 14.-16. stol. Počínajíc zápasem přes boj dýkami k šermu tesákem a dlouhým mečem.

 

Prolínání a nejednoznačnost pojmů "renesance" a "baroko" v tancích - Hana Tillmanová

Krátká přednáška o prolínání pojmů "renesance" a "baroko" v tancích 16. a 17. století (tedy o neexistující dělící čáře mezi renesančními a barokními tanci). Přednášku povede autorka semináře Tance raného novověku, který bude následovat.

 

Úvod do skladby mužského oděvu v období třicetileté války - Roman „Alistaire“ Urbani, Projekt 1645

Příspěvek se věnuje problematice získávání a zpracování informací o mužských oděvech nižších společenských vrstev, tedy oděvech běžných řemeslníků, sedláků, a zejména vojáků.
Pro správné pochopení problematiky neodbornými zájemci příspěvek obsahuje seznámení s některými principy bádání a rekonstrukce, a část příspěvku je věnována základní terminologii týkající se jednotlivých oděvních součástí, včetně seznámení s teorií zařazování součástí oděvu do tzv. oděvních vrstev. Další část příspěvku obsahuje popis příkladu jedné z odlišností dobových krejčovských technologií oproti dnešním zvyklostem.

 

Přínos rodu Hergsellů pro šermířské umění 2. pol. 19. století a jeho přesah pro historický šerm v dnešní době - Dominik Habermann

Přednáška se bude zabývat životními osudy a šermířskými počiny dvou nositelů jména Gustav Hergsell, otce a syna, kteří působili v 2. pol. 19. století v Praze a Brně coby šermířští mistři. Pozornost bude věnována také významným šermířským publikacím, zejména pak Gustava Hergsella ml.

 

Výcvik pikenýrů za třicetileté války podle J. J. von Wallhausena - Klára Andresová

Přednáška nás seznámí s výstrojí a výzbrojí pikenýrů na začátku třicetileté války, s jejich základním výcvikem určeným pro boj i pro přehlídky před diváky. To vše na příkladu dvou příruček Johanna Jacobiho von Wallhausena, které byly využívány v jeho vojenské škole v Siegenu.

 

Cech sv. Michaela - cechmistr Petr Matoušek, správce cechu Martin Pulchart

Prezentace poslání a činnosti Cechu sv.Michaela a škol v něm sdružených (Olomouc,Praha, Kladno, Ústínad Labem, Brno), které přijaly jednotnou koncepci výuky rytířských umění. Dále představení projektu překladu a vydání díla "Šerm mečem" a "Šerm tesákem" Joachyma Meyera. Principy Kunstu a jejich pojetí cechem.

 

Textilie ve středověké Evropě - vývoj tkaných vzorů hedvábných látek - Zuzana Kraemerová