Přednášky 2020

Pilně pracujeme na novém programu :)

Přednášky a jejich antace zde budou postupně přibývat.

 

Časní Keltové na Moravě v době halštatské?

(Martin Golec, Univerzita Palackého v Olomouci

Zuzana Mírová, Univerzita Karlova v Praze)

Doba halštatská (starší doba železná, 800 ‒ 450 př. n. l.), je obdobím, kdy dochází k postupnému stylovému sjednocení a dálkovým kontaktům napříč širší střední Evropou  ‒ halštatský styl. V Západní části střední  Evropy je během tohoto období diskutován koncept časných Keltů, který se však v České republice, náležející do východní části střední Evropy setkává pouze s malou odezvou. Cílem přednášky je představit jednotlivé koncepty a prameny, na kterých lze problematiku „prvních a původních Keltů“ studovat. Stěžejní studijní lokalitou je jeskynní svatyně Habrůvka ‒ „Býčí skála“ se svými koncentrovanými doklady elit.

 

Zombie & viry: mechanismy virových zombie nákaz 

(Jiří Krab Vlach)

Znáte to. Zombík se zakousne do vřeštícího vojáka, krev chlístá všude kolem. Voják se vzápětí s bílýma očima a kůží pokrytou mozaikou černých žil vrhá na své někdejší spolubojovníky...
Ale jak by to vypadalo v realitě a ne ve filmu nebo knize? Porovnáme si různé typy nakažených zombie z knih, filmů a seriálů. Vysvětlíme si, jak fungují opravdové viry. A z pohledu mikrobiologie a biochemie si zodpovíme nejen následující otázky: Může virus přeměnit člověka na zombie za 10 sekund? Má logiku požírání lidských mozků? Jak funguje rychlá a pomalá zombie? Jak dlouho může být krev infekční? Odkud se viry vlastně berou? A jsou vůbec živé?