Přednášky 2017

Divadelní hra Proslulá vojenská škola siegenská aneb teleshopping 17. století - Kočovná divadelní společnost DON

Siegenská vojenská škola byla jedinou evropskou institucí, která se soustavně věnovala vzdělávání budoucích důstojníků v první čtvrtině 17. století. Začátek třicetileté války (1618–1648) a odstoupení proslulého Johanna Jacobiho von Wallhausena z funkce ředitele akademie ovšem zapříčinily úbytek žáků, kteří se radši připravovali na vojenskou kariéru přímo na bojištích. Aby byl zájem žáků a jejich rodičů o akademii obnoven, byla sepsána divadelní hra, kterou lze přirovnat k dnešní hrané reklamě…

Duchovní otec hry: Jan VII. Nasavsko-Siegenský Autor: Neznámý Přeložila: Klára Andresová Zbásnil: Tomáš Skoupý Režie: Klára Andresová V hlavních rolích: Vojtěch Půlpán, Michal Cee, Míla Linc, Tomáš Skoupý, Martin Kroupa, Klára Andresová

 

Duel není rvačka aneb násilí ve skutečném světě - Robert Waschka - Dům rytířských ctností

Vyzvání na souboj, uhlazené úklony a tasené meče, nebo nečekaný úder zezadu, kusy střepů z rozbité lahve a nenávistné plivání? Zkusíme si definovat různé postoje společnosti k násilí, k ritualizované formě a predátorskému napadení. Od filmového plátna ke skutečnosti.

 

Duely bohů ve staroseverské mytologii - Jan "Alatyr" Kozák

 

Erbovní turnajské a válečné odění - Ivan Dubec

Přednáška si klade za cíl shrnutí zvyklostí v nošení barevně a znakem viditelně značeného látkového odění přes zbroj bojovníků. Zodpoví otázky k využívání často opomíjených osobních znaků, kurtoazní symboliky i improvizovaných rozlišovacích znamení. Ty byly využívány narychlo na bojištích pro označení spojeneckých vojsk. Vysvětlí rozdíly mezi značením varkočů urozených bojovníků a jejich družiníků v různém stupni hierarchie s ohledem na konkrétní příležitost.

Současně se bude přednáška zabývat podobou erbovního válečného odění, i způsobem umisťování znaků s ohledem na vývoj módy a zbrojí ve 13. a 14. st. Neopomine dobové oděvní materiály s ohledem na společenské postavení majitele, účel nošení a způsob zdobení.

 

Formy tanečních zápisů v pramenech raného novověku a možnosti jejich rekonstrukcí - Hana Tilmanová

 

Inscenování soubojů s přihlédnutím k dobovým školám šermu – úvod do základů choreografie II - Petr Vytopil

Přednáška volně navazuje na přednášku z roku 2016. Nejprve ve zkratce zopakujeme základní pojmy (základní atributy umění, rozdíl mezi postavením choreografa a výkonného umělce – šermíře, cíl choreografie) pro ty, kteří nebyli na loňské přednášce. Následně se budeme šířeji věnovat základním druhům choreografií soubojů, podstatě národních škol dle našeho pojetí ve srovnání s psychologií postav, rytmice souboje a jeho ději, úskalím a nejčastějším klišé v choreografiích, zahájení souboje, průběhu jednotlivých assalt, ukončení assalt atd.

 

Košilatá historie II. - Folklór! - Klára Hrubá, Vojtěch Půlpán

Máte dojem, že obrozenci sbírající písně a jinou lidovou tvořivost nám lhali? Chcete vědět, co doopravdy znamenají všechny ty žežuličky, šavličky a zahrádky? K čemu je kožešinová rukavička? Kolikrát si mohl mládenec na muzice štrejchnout? Už nikdy nepohlédnete na lidový ornament stejnýma očima a neuslyšíte nevinnou lidovou píseň stejnýma ušima! Další díl ze seriálu Košilaté historie je tu.

 

Krásou a kordem: muži a ženy v soubojích - Františka Vrbenská

Ozbrojený střet mezi mužem a ženou v historickém příběhu? Ve filmu i v knize působí atraktivně! Tvůrci častěji angažují akční hrdinky, krásné válečnice jsou v kursu. Nefandí se ženám až příliš? Nezkoumejme realitu popisovaných duelů; ale mezi stovkami bojových scén vyberme zajímavé a neobvyklé.

 

Literární historie - První fantasy - Vojtěch Půlpán

Můžeme s jistotou říci, že fantasy jako žánr je potomkem taťky J.R.R.Tolkiena a mamky R.E.Howarda? Chce vám někdo nakukat, že "meč a magie" je záležitostí posledních sta let? Vydejme se formou ponoru do historie nalézt první fantasy!

 

Meče keltských bojovníků - Petr Ondroušek

 

Nejstarší vojenská škola na světě - Klára Andresová

Právě před čtyřmi sty lety, roku 1617 byla v německém Siegenu založena instituce, která bývá označována za nejstarší vojenskou školu na světě. Jejím zřizovatelem se stal vojenský reformátor Jan VII. Nasavsko-Siegenský, bratranec Mořice Oranžského, ředitelem byl Johann Jacobi von Wallhausen, autor známých dobových vojenských příruček.
Jak probíhala výuka na siegenské škole a co se tam žáci mohli naučit? Kdo byli tamní učitelé a kdo studenti? Jakým způsobem ovlivnil Wallhausen fungování školy a co napomohlo jejímu zániku? A co nalezneme na místě akademie dnes? Dozvíte se v připravované přednášce.

 

Reflexe boje a válečnictví ve středověku - Antonín Kadlec

Reflexe boje a válečnictví ve středověku je především reflexí specifického typu násilí. Násilí bylo sice vnímáno jako součást společnosti a jeho existence tak nemohla být opomíjena, ale u většiny civilizací existovala potřeba jeho ukotvení a regulace. Z hlediska evropského prostředí se tak nabízí řada témat, která zaměstnávala učence své doby. Cílem tohoto příspěvku je pak identifikovat významnější problémy spojené s násilím a pokusit se ve stručnosti přiblížit základní filosofické přístupy, které se jich dotýkají. Násilí nesloužilo jen k obraně, útoku, ale také k hledání spravedlnosti a reprezentaci bojovníků samotných.

 

Rizika integrace evropské směrnice pro boj proti terorismu do českého zákona o zbraních a střelivu - dopady na reenactment - Roman „Alistaire“ Urbani - Iniciativa spolků vojenské historie ČR

http://historienezabije.cz/ 

 

Souboje v Černém hvozdu aneb reklama na jistého spisovatele a jeho skvělé knížky, v nichž se občas někdo i pomečuje - Míla Linc

Spisovatel Míla Linc představí své knihy ze světa Černého hvozdu, kde hrdinové tasí zbraně stejně snadno jako pistolníci na divokém západě. Odpoví si na otázky, jak se píše souboj, kde hledat inspiraci a kde všude při psaní čerpal ze skutečné historie. Když si ho přijdete poslechnout, třeba na ty otázky odpoví i vám.

 

 

Úvod do skladby ženského oděvu v období třicetileté války - Roman „Alistaire“ Urbani, projekt 1645

Příspěvek se věnuje problematice získávání a zpracování informací o ženských oděvech nižších společenských vrstev, kam patří například pracující měšťanky, venkovanky, služebné, kuchařky, ženy táhnoucí s armádou, a tak dále.

Pro správné pochopení problematiky neodbornými zájemci příspěvek obsahuje seznámení s některými principy bádání a rekonstrukce a větší část obsahu je věnována základní terminologii týkající se jednotlivých oděvních součástí, včetně seznámení s teorií zařazování součástí oděvu do tzv. oděvních vrstev.

(vyroba@alistaire.net)

 

Úvod ke středověkým turnajům (různá dobová turnajská pojetí, dobové návody na organizaci a prameny) - Ivan Dubec

Úvod ke středověkým turnajům si klade za cíl stručné seznámení s různým pohledem na pořádání středověkých klání, včetně návodů na jejich organizaci z pohledu dobových pramenů. Vedle výčtu jednotlivých tradičních jízdních a především pěších disciplín a jejich realizaci v soudobých podmínkách se zaobírá i možnostmi pas d´arme - turnajů a disciplín, postavených na příběhu. Toto pojetí počítá s aktivní účastí urozených bojovníků a jejich družin, i dam podle přidělených rolí. Nejčastější inspirací pro pas d´arme byly oblíbené rytířské příběhy, nebo významné historické události. Tento model vyzkoušel autor při pořádání předloňského a letošního turnaje Hradeckého dvora.  

Autor přednášky se vedle studia pramenů podílel na organizování 17-ti turnajů Hradeckého dvora a aktivně se účastnil dvou desítek turnajů v Čechách i v zahraničí.