Vystavovatelé

Iniciativa spolků vojenské historie ČR

Iniciativa vznikla z podnětu předních osobností českého reenactmentu a rekonstrukcí vojenské historie, jakožto instituce hájící zájmy reenactorů a dalších dotčených osob v rámci implementace novely evropské Směrnice 91/477/EHS do právního řádu České republiky.

http://historienezabije.cz/
 

  

Škola šermu DigladioR

Škola šermu Digladior si vzala za svůj úkol přispět k obnově starého šermířského umění vycházejícího z německých mistrů a pomoci zachovat i jeho scénickou podobu. Do celkového pohledu na věc škola přispívá výchovou nových šermířů, rekonstrukčními pracemi starých učených knih, organizací turnajů s federy a v neposlední řadě tvorbou výukové systematiky. Cílem je vychovávat nové šermíře v celé republice a s jejich pomocí získat dostatečnou fundovanou členskou základnu pro rekonstrukční práce i pro praktické aplikování technik v rámci série turnajů. Rádi bychom vybudovali fungující spolupracující společnost, kde se na poli objevů v šermu může realizovat každý.

 

 http://www.digladior.cz

 

Projekt Rattenschwanz 1476

 

Cílem projektu je vybudovat na základě dostupných informací věrohodným způsobem jednotku švýcarské pěchoty z období let 1474 až 1499. Ačkoliv je vojenská složka dominantní, členové projektu se zabývají rovněž civilním životem dané doby, včetně řemesel. Jde nám také o pochopení tehdejší morálky, filosofie a etiky, tedy duchovního rozměru fascinujícího období pozní gotiky a začátku evropské renesance.

 

http://rattenschwanz.cz/